Til forsiden
Forside Om Billund Vand & Energi A/S Ledningsoplysninger Nyheder Udbud Job Kontakt

Takster
Refusion ved rørskade
Kloaksystemets opbygning
Ejerskabsafgrænsninger og privat kloak
Uvedkommende Vand
Kloakrotter
Vandets kredsløb
Vandkvalitet
Spildevandsplan
Gode råd
Vand i kælderen
Kontrol af utætheder

Vandkvalitet

Det rensede spildevand ledes ud i henholdsvis Billund Bæk/ Grindsted Å, som er en del af Varde Å systemet og Vadehavet, og Omme Å som er en del af Skjern Å og Ringkøbing Fjord

Belastningen af åen og havet må ikke true dyre- og plantelivet og den fine badevandskvalitet vi har i dag.

Mål
Det overordnede mål for driften af de 5 renseanlæg er, at rense spildevandet, så alle gældende myndighedskrav for udledninger (udlerkrav) til det omgivende miljø overholdes. Således sigtes mod, at forurening af vandmiljøet minimeres, og at de dannede slammængder m.m. behandles miljømæssigt forsvarligt.

Forklaring på de almindeligste analyseparametre og betegnelser i analyserapporten.

 • BOD = BI-5 = Biologisk iltforbrug i 5 døgn
  BI-5 tallet er et mål for, hvor meget organisk stof, der er i spildevandet. Det kan måles, hvor stor en mængde ilt, bakterierne bruger på at nedbryde organisk stof. Jo mere organisk stof, der er, jo højere bliver BI-5 tallet. Spildevand fra f.eks. mejerier, slagterier og produktion af antibiotika og enzymer har et højt BI-5 tal.
   
 • NH4-N
  NH4-N er indholdet af kvælstof (nitrogen) i form af ammonium. Ammonium er et næringsstof for planter og alger. I større koncentrationer er ammonium giftigt for fisk og en del øvrige vandlevende organismer.
   
 • Total-P
  Det samlede indhold af fosfor i spildevandet. Det skal fjernes fra spildevandet for at undgå risiko for iltsvind. Hvis der er fosfor i fjord eller sø fremmer det væksten af alger. Iltsvind ødelægger dyre- og planteliv.
   
 • Total-N
  Det samlede indhold af kvælstof i spildevandet. Det skal fjernes fra spildevandet for at undgå risiko for iltsvind. Hvis der er kvælstof i fjord eller sø fremmer det væksten af alger. Iltsvind ødelægger dyre- og planteliv.
   
 • Iltsvind
  Iltsvind opstår i vand med stort indhold af organiske stoffer og næringssaltene: Nitrat og Fosfat. Det fremmer vækst af alger. Når algerne dør og går i forrådnelse, opstår der iltsvind. Det er forrådnelses-processen, der bruger meget ilt - jo flere døde alger jo mindre ilt. Det betyder, at der ikke er ilt nok til fisk og andre vandlevende organismer.

Du kan se sammensætningen af det rensede spildevand, som vi leder ud i naturen for hvert af de 4 renseanlæg som har udløb til et vandløb her:

Analyserapporter

    Grindsted Renseanlæg

    Vorbasse Renseanlæg

    Krogager Renseanlæg

    Sdr. Omme Renseanlæg

Hent Adobe Reader

På denne side er der links til PDF filer.

For at læse disse filer skal du bruge Adobe Reader. Programmet er gratis og kan downloades hos Adobe.


Billund Vand & Energi A/S Grindsted Landevej 40
7200 Grindsted
Tlf.: 76 50 27 00
Mail: post@billundvand.dk
Telefontider
Mandag til torsdag kl. 8.00 -15.30
Fredag kl. 8.00 -12.00

VI ANVENDER COOKIES

Denne hjemmeside anvender cookies til måling af trafik, optimering af indhold og forbedring af brugeroplevelsen.
Hvis du klikker luk knappen accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her