Til forsiden
Forside Om Billund Vand & Energi A/S Ledningsoplysninger Nyheder Udbud Job Kontakt

Rottebekæmpelse
Takster
Måleraflæsninger
Refusion ved vandspild
Flyttemeddelelser
Sms- og mailservice
Driftsforstyrrelser
Procedure for målerskifte
Klagemuligheder

Procedure for målerskifte

Målerskift

For at sikre, at forbrugerne kan stole på, at deres vandmåler viser korrekt, skal der udføres løbende stikprøvekontrol og udskiftning af vandmåleren.

Vi har under Billund Vandværk opdelt vores vandmålere i mindre partier, for at lette vores kontrol med at vandmålerne viser korrekt.

Billund Vand & Energi kontrollerer løbende partierne efter vores kontrolsystem med et parti ad gangen. 

Udskiftningen
Når vi henvender os til dig, at din vandmåler skal skiftes skyldes det:

  • At den er udtaget til stikprøvekontrol eller
  • At vi skifter hele partiet som din vandmåler tilhører, fordi der har været for stor unøjagtighed ved stikprøvekontrollen.

Ved udskiftning af vandmålere skal ejendommens ejer være opmærksom på:

  • At ventilen før og evt. efter måleren kan lukke. Hvis ventilen ikke kan lukke, så skal I sørge for at ventilen udskiftes af en autoriseret VVS installatør.
  • At der er en til stede, som også kan anvise placering af vandmåleren.  

Udskiftningen er gratis hvis installationen er i orden.

Kontrolsystemet
Billund Vand & Energi A/S har etableret kontrolsystem efter kravene i Bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006.

Stikprøvekontrollen
Når målerpartiet har siddet i 8 år, udtages en tilfældig stikprøve på 10 % i det parti af vandmålere vi skal kontrollere. Disse vandmålere sendes til et godkendt laboratorium, der tester hvor nøjagtig målerne er.

Nedenstående er et eksempel på et parti, der omfatter 500 vandmålere. Til stikprøvekontrollen skal der udvælges 50 målere tilfældigt.

Hvis maksimalt 5 af disse vandmålerne har en usikkerhed på max 2 % (verifikationsgrænse), kan vandmålerne i partiet være opsat 8 år mere. Herefter skal der udføres en ny stikprøvekontrol.

Hvis maksimalt 5 af disse vandmålerne har en usikkerhed på max 4 % (driftskontrolgrænse), kan vandmålerne i partiet være opsat 4 år mere. Herefter skiftes hele partiet.

Hvis flere end 5 af disse vandmålere overskrider driftskontrolgrænsen på 4 %, skiftes alle vandmålerne i partiet indenfor 1 år.

Skift af hele partiet
Hvis grænserne i stikprøvekontrollen ikke overholdes, skifter vi alle målerne i partiet.


Billund Vand & Energi A/S Grindsted Landevej 40
7200 Grindsted
Tlf.: 76 50 27 00
Mail: post@billundvand.dk
Telefontider
Mandag til torsdag kl. 8.00 -15.30
Fredag kl. 8.00 -12.00

VI ANVENDER COOKIES

Denne hjemmeside anvender cookies til måling af trafik, optimering af indhold og forbedring af brugeroplevelsen.
Hvis du klikker luk knappen accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her